Przejdź do treści

Akademia Młodego Przyrodnika

Akademia działa przy Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

Akademia proponuje zajęcia zarówno w formie ćwiczeń laboratoryjnych jak i konwersatoriów. Uczestnicy obu form warsztatów mają okazję do samodzielnej, twórczej pracy. do poznania zaawansowanych metod laboratoryjnych i technik mikroskopowych.

Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od zagadnień z biologii, ekologii, ochrony środowiska i nauk o Ziemi, warsztatów informatycznych, ilustrujących tworzenie modeli prostych układów biologicznych, przez antropologię i zagadnienia związane z funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie, po zagadnienia z ekofilozofii, bioetyki oraz idei zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.

Warsztaty prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach naukowo-dydaktycznych Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

Więcej informacji na stronie Akademii