Przejdź do treści

Instytut Literaturoznawstwa

Instytut działa na Wydziela Nauk Humanistycznych UKSW.

Instytut Literaturoznawstwa UKSW wyróżniają badania nad związkami literatury i duchowości, a także badania nad literaturą emigracyjną oraz analiza przekładów i edytorstwo tekstów.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania skupiające się na historii i teorii literatury, metodologii, estetyki i aksjologii, literatury dla dzieci i młodzieży, literaturoznawstwa transkulturowego, teatru, edytorstwa, i retoryki.

Podejmowane przez zespół polonistów, italianistów oraz filologów klasycznych tematy badawcze obejmują m.in. zagadnienia związane z edycją tekstów dawnych, edycją elektroniczną, problematyką literackich przełomów, twórczością brulionową, szeroko rozumianą komparatystyką oraz interdyscyplinarnością.

Instytut Literaturoznawstwa tworzą katedry Historii Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej, Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida, Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX wieku, Modernizmu Europejskiego, Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej, a także Katedra Teorii Literatury, Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej oraz Katedra Literatury Włoskiej.

Kontakt

Instytut Literaturoznawstwa UKSW

ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, pok. 310
01-815 Warszawa

 

Dyrektor

dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.
e-mail: a.szczepanwojnarska@uksw.edu.pl