Przejdź do treści

Studia na kierunku socjologia na UKSW są wszechstronne i dają wiele możliwości rozwoju. Program studiów pozwala wykorzystać zdobytą na wykładach wiedzę podczas ćwiczeń w fokusowni oraz laboratoriach. Profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich przekazuje wiedzę na najwyższym poziomie, od lat docenianym przez ranking “Perspektyw”.

Kierunek socjologia nastawiony jest na praktyczny wymiar studiowania i prowadzenia zajęć projektowych i analitycznych, co pozwala na zdobycie kompetencji tak potrzebnych na rynku pracy. Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. w roli: eksperta w ośrodkach badania opinii publicznej, negocjatora, konsultanta w rozwiązywaniu konfliktów grupowych w firmach, dziennikarza czy animatora kulturalnego. Mają także możliwość kontynuowania kariery naukowej z zakresu nauk socjologicznych w Szkole Doktorskiej UKSW.

Czas: 

studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

studia magisterskie – 2 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Specjalizacje na studiach magisterskich

  • badania opinii publicznej, polityki i rynku,
  • socjologia zarządzania i relacji interpersonalnych,
  • socjologia ekonomiczno-menedżerska.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku socjologia można pracować m.in. w:

  • administracji publicznej,
  • komercyjnych ośrodkach marketingowych,
  • w ośrodkach badania opinii publicznej,
  • Głównym Urzędzie Statystycznym,
  • human resources,
  • public relations.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w jednej z dyscyplin, kwalifikowani są na poszczególne kierunki z uwzględnieniem preferencji punktowej w postaci wyższego o 20% mnożnika dla średniej ocen z toku studiów.

Socjologia prowadzona jest przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny.

Wymagane dokumenty na socjologię

Zapisz się na studia