Przejdź do treści

Kierunek inżynieria środowiska na UKSW jest jednym w Warszawie oraz jednym z nielicznych kierunków w Polsce o charakterze praktycznym. Oprócz wiedzy i kompetencji społecznych studenci zyskują cenne doświadczenie zawodowe podczas sześciomiesięcznych praktyk. Studia wyróżniają liczne zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach oraz laboratoriach dydaktycznych.

Kształcenie na tym kierunku stanowi odpowiedź na politykę UE w zakresie środowiska, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną. Zajęcia odbywają się w licznych laboratoriach m.in. inżynierii środowiska, biotechnologii, toksykologii, biologii molekularnej, hydrobiologii, mikrobiologii, które są wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Studenci kończący studia mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane takie jak: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostają także przygotowani do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni, współspalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Czas: 
studia inżynierskie – 3,5 roku Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

studia magisterskie – 1,5 roku Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

 Po ukończeniu inżynierii środowiska można pracować m.in. w:

  • specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze),
  • zakładach przemysłowych i firmach komunalnych,
  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych,
  • we własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska. 

Wymagania rekrutacyjne na inżynierię środowiska

Studia inżynierskie

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język obcy nowożytny,

Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, geografia, informatyka, WOS

Studia magisterskie

Na podstawie średniej ocen z toku studiów kwalifikowani są:

– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska;
– kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków pokrewnych, wydany do roku 2019 włącznie
-kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera na kierunku przyporządkowanym do jednej z dyscyplin – dotyczy dyplomów wydanych od 2020 roku.

Pozostali kandydaci z wymaganym tytułem zawodowym inżyniera kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie pisemnej.

Praktyczny kierunek przyszłości

Wykładowcami na kierunku inżynieria środowiska na UKSW są uznani eksperci, którzy zasiadają w licznych gremiach naukowych i badawczych. Są członkami m.in. Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Odzysku Materiałowego Surowców oraz w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, a także Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Inżynieria środowiska prowadzona jest przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Wymagane dokumenty na inżynierię środowiska

Zapisz się na studia