Przejdź do treści

Festiwal Nauki

Nauka w praktyce dla każdego. Warszawski Festiwal Nauki na UKSW odbywa się od 2016 r.

Debaty na tematy istotne w życiu społecznym i naukowym przeplatają się z wykładami i warsztatami dla maturzystów, wieczorne kluby dyskusyjne z weekendowymi spotkaniami z ludźmi nauki, warsztaty w laboratoriach i salach akademickich z pokazami zjawisk przyrodniczych.

Nasza Uczelnia organizuje lekcje pokazowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich, a także wykłady i wydarzenia specjalne dla uczestników w każdym wieku, na obu kampusach: Dewajtis i Wóycickiego. Warszawski Festiwal Nauki dzieli się na część wydarzeń otwartych dla każdego oraz na tzw. lekcje festiwalowe, zorganizowane dla grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji.

Spotkania odbywają się wszędzie tam, gdzie pracują naukowcy: w laboratoriach, salach doświadczalnych i seminaryjnych. Prelegentami są doświadczeni naukowcy, którzy potrafią wyjaśniać trudne kwestie w sposób zrozumiały i przejrzysty. Dzięki Festiwalowi odkrycia i wynalazki naukowe przestają być abstrakcyjną teorią, poznajemy bowiem ich użyteczność w naszym codziennym życiu.

Pod rozumianym dosłownie i w przenośni hasłem ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję” naukowcy dzielą się wiedzą i najnowszymi odkryciami, także po to, by przekonać nieprzekonanych i udowodnić jak istotne jest prowadzenie badań naukowych.

Oficjalna grafika Festiwalu Nauki 2023 w Warszawie

Warszawski Festiwal Nauki, organizowany nieprzerwanie od 1997 r. był pierwszego tego typu wydarzeniem w Polsce. Autorami pomysłu byli Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz Prezes PAN. Festiwal odbywa się rokrocznie przez dziesięć ostatnich dni września. Głównymi organizatorami są obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SGH, SGGW, SWPS i Akademia Leona Koźmińskiego, zaangażowanych jest ok. 1000 osób z ponad 100 instytucji. UKSW jest współorganizatorem Festiwalu Nauki od 2016 r.

Koordynatorem uczelnianym Festiwalu jest Agnieszka Siemiątkowska z Biura Komunikacji i Promocji UKSW.

Więcej informacji na stronie Festiwalu Nauki