Przejdź do treści

Uczelnia w liczbach

UKSW to wspólnota wykładowców, studentów, doktorantów,
absolwentów oraz pracowników administracyjnych.

Społeczność akademicką UKSW tworzy 12 500 osób:

7000
studentów stacjonarnych
3400
studentów niestacjonarnych 
600
studentów na studiach podyplomowych
190
doktorantów
760
pracowników naukowych
490
pracowników administracyjnych

Na UKSW istnieje 12 wydziałów. Uczelnia kształci na 95 kierunkach studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Nauka odbywa się na 3 kampusach. Uczelnia posiada 22 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 22 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na Uniwersytecie działa ponad 70 kół naukowych. Wydawnictwo Naukowe UKSW wydaje rocznie ponad 50 publikacji.