Przejdź do treści

Studenci z niepełnosprawnością

Wsparcie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON).

Pomoc w procesie kształcenia 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością zajmuje się sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych na UKSW. Jego pracownicy udzielają wsparcia w zakresie indywidualnej organizacji studiów, bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, pomocy tłumacza języka migowego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. Biuro organizuje także warsztaty i szkolenia. W ramach swojej działalności BON udziela osobom z niepełnosprawnościami informacji i porad prawnych, a także konsultacji psychologicznych. 

Więcej informacji na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością 

Pomoc materialna

Studenci mogą się ubiegać o stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Orzeczenie wraz z ankietą należy złożyć u pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością lub w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością. Następnie trzeba się zalogować na konto USOSWEB i wybrać z menu zakładkę „wnioski”. Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej Studentów (DPMS). 

Terminem złożenia wniosku jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej. 

Więcej informacji na stronie Działu Pomocy Materialnej UKSW