Przejdź do treści

Regulamin studiów

Zasady studiowania na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Regulamin studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczy studentów, którzy kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dokument stanowi załącznik do Uchwały Nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (z późn. zm.).

Obwieszczenie Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2021 r.

Regulation of studies