Przejdź do treści

Misja i strategia

„Misja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opiera się na prawdzie o człowieku oraz na poszukiwaniu Boga we wszystkich wymiarach funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, zatem naturalnego środowiska życia i rozwoju rodziny ludzkiej. Misją Uniwersytetu jest prowadzenie badań i kształcenie przyszłych intelektualnych elit dla państwa, świata i Kościoła. Uniwersytet ma być ośrodkiem, z którym utożsamia się jego wspólnota: pracownicy, doktoranci i studenci, oraz społeczność, czyli doktorzy honoris causa, emerytowani pracownicy, absolwenci oraz inne osoby na różne sposoby związane z Uczelnią. Pragniemy, aby z UKSW utożsamiali się również wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób korzystają z efektów pracy Uniwersytetu”.

Fragment z dokumentu „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022-2025”

„Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022-2025” to dokument o charakterze fundamentalnym dla naszej Uczelni. Został przyjęty przez Senat UKSW 19 maja 2022 r. Określa misję, wizję i wartości UKSW, a także wyznacza strategiczne cele.

Statut UKSW

Ustawa