Przejdź do treści

Człowiek w cyberprzestrzeni na UKSW to innowacyjny kierunek, który łączy zagadnienia i praktykę z takich dziedzin jak prawo, nauki społeczno-ekonomiczne oraz informatyczne. Program studiów odpowiada na dynamicznie zmieniający się rynek pracy w związku z rozwojem technologii cyfrowych.  

Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej.

Kierunek człowiek w cyberprzestrzeni przygotowuje do pracy na stanowiskach średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high-tech.  Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na efektywną współpracę w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej.

Czas: studia licencjackie – 3 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

  • podstawy matematyki, 
  • zarządzanie,
  • informatyczny, 
  • procesy biznesowe, 
  • bazy danych. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku człowiek w cyberprzestrzeni znajdziesz pracę m.in. w:

  • branży high-tech,
  • przedsiębiorstwach prywatnych,
  • organizacjach pozarządowych,
  • firmach IT,
  • administracji publicznej.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka. 

Człowiek w cyberprzestrzeni jest prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji.

Wymagane dokumenty na kierunek człowiek w cyberprzestrzeni (studia stacjonarne)

Zapisz się na studia