Przejdź do treści

Nauka języka włoskiego na kierunku filologia włoska na UKSW prowadzona jest od podstaw do poziomu C2. Sprawia to, że studenci mogą uczyć się języka włoskiego bez jego wcześniejszej znajomości. Kierunek pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kultury, literatury, sztuki włoskiej, a także geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studia dają możliwość poznania się z arcydzieł włoskiej literatury, kina, muzyki, kuchni oraz specyfiki poszczególnych regionów Włoch.  Studenci mają do wyboru liczne zajęcia m.in. konwersatoria w języku angielskim. 

Filologia włoska jest cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków i filozofów. W ramach studiów istnieje możliwość nauki drugiego języka nowożytnego na poziomie B2. 

Czas: 
studia licencjackie – 3 lata Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku
studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły na studiach licencjackich

  • turystyka kulturowa Włoch,
  • moduł edytorski,
  • artes.

Moduły na studiach magisterskich

  • metodyczny,
  • translatorski.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku filologia włoska znajdziesz pracę m.in. w:

  • biurach tłumaczeń,
  • biurach podróży,
  • archiwach,
  • wydawnictwach,
  • mediach. 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, informatyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia włoska albo dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku innym niż filologia włoska, ale przyporządkowanym w co najmniej w 50% do dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo, kwalifikowani są w oparciu o średnią ocen z toku studiów.

Pozostali kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

Filologia włoska na UKSW prowadzona jest przez Wydział Nauk Humanistycznych.

Wymagane dokumenty na filologię włoską

Zapisz się na studia