Przejdź do treści

Współpraca międzynarodowa

Studenci i pracownicy UKSW uczestniczą w wymianie akademickiej i korzystają z bogatej oferty zagranicznych stypendiów.

Międzynarodowe instytucje partnerskie

Jednym z priorytetów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest zacieśnianie i rozwój współpracy z czołowymi jednostkami naukowymi na świecie oraz wzmocnienie swojej pozycji wśród europejskich instytucji naukowych. Do 2021 r. zawarliśmy 96 porozumień bilateralnych z instytucjami partnerskimi z całego świata m.in. z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Program Erasmus

Studenci i pracownicy mogą wyjechać do ponad 300 europejskich uczelni. Podczas pobytu w zagranicznych instytucjach naukowych uczestnicy programu poszerzają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. Każdego roku kilkudziesięciu nauczycieli akademickich wyjeżdża na pobyty naukowe w zagranicznych ośrodkach partnerskich. Uniwersytet rokrocznie gości profesorów czołowych uczelni europejskich, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Program Erasmus obejmuje także pracowników administracji uczelnianej, którzy swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poszerzają poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez instytucje zagraniczne, m.in. na Łotwie, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji czy Czechach. Jest to także okazja do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych na innych uczelniach. 

Stypendia zagraniczne

Studenci UKSW mogą ubiegać się o stypendia, oferowane przez instytucje zagraniczne. Dzięki nim mogą studiować za granicą oraz prowadzić ciekawe projekty badawcze.

Zagraniczne programy stypendialne dla studentów UKSW:

 • programy i stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 • program CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich),
 • The Kosciuszko Foundation Grants,
 • program stypendialny Fullbright-Schuman,
 • Józef Tischner Fellowships for Polish and Polish-American Scholars,
 • Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu,
 • program DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, 
 • program Central European Exchange Program for University Studies,
 • program Deutscher Akademischer Austauschdientst,
 • stypendium GFPS – semestr w Niemczech,

Stowarzyszenia międzynarodowe

Nasz Uniwersytet należy do europejskich oraz międzynarodowych stowarzyszeń promujących szkolnictwo wyższe  i współpracę pomiędzy uczelniami członkowskimi.

Stowarzyszenia, do których należy UKSW to m.in.:  

 • FUCE – Fédération des Universités Catholiques Européennes – sieć katolickich uniwersytetów europejskich utworzona w ramach Fédération Internationale des Universités Catholiques. 
 • FIUC – Fédération Internationale des Universités Catholiques – międzynarodowe stowarzyszenie uniwersytetów i instytucji katolickich szkolnictwa wyższego, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1949 r. oraz uznane jako Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa przez System Narodów Zjednoczonych. 
 • EAIE – European Association for International Education
  • EUA – European University Association

  Kursy i studia za granicą

  Studenci UKSW mają możliwość korzystania z bogatej oferty kursów i studiów zagranicznych, dzięki którym poszerzają wiedzę i podnoszą swoje kompetencje.

  Wśród nich wyróżnić można:

  • Polsko-Niemiecki Tandem,
  • Freie Universitaet Berlin,
  • Summer Abroad in Northern France,
  • studia podyplomowe w Kolegium Europejskim,
  • Master Christianity and Society,
  • kursy na Uniwersytecie Oksfordzkim,
  • szkolenia w Academia Presentation Center.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.