Przejdź do treści

System Centralnego Wydruku

System CW umożliwia lepsze zarządzanie wydrukiem przez integrację urządzeń wielofunkcyjnych. Dzięki zwiększeniu ich dostępności nie tylko pracownicy ale też studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość wykonywania wydruków/kopii/skanów z wykorzystaniem urządzeń dostępnych na korytarzach w budynkach uczelni.

Do korzystania z urządzeń systemu CW niezbędne jest posiadanie przez studentów i doktorantów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (ELD), wydanej przez UKSW. W przypadku słuchaczy studiów podyplomowych jest to karta słuchacza studiów również wydana przez Uniwersytet.

Regulamin Systemu Centralnego Wydruku (zob.)

Sposób korzystania z wydruku

Aby skorzystać z możliwości wydruku, należy posiadać środki pieniężne na indywidualnym koncie rozliczeniowym w systemie CW:

Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych doładowują konto rozliczeniowe o pulę środków na wydruki poprzez panel administracyjny systemu CW, za pomocą systemu operatora płatności elektronicznych. Jednorazowe zasilenie konta zawiera się w granicach kwot od minimalnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) do maksymalnej w wysokości 100 zł (sto złotych). Środki pieniężne wpłacone na konto CW powinny być w całości wykorzystane w okresie trwania studiów. 

Jak doładować konto w systemie CW?

  • Zaloguj się na stronie cw.uksw.edu.pl, danymi do logowania jak w USOSweb.
  • Dostęp do logowania jest możliwy tylko z sieci UKSW, w tym przez WiFi.
  • Z pulpitu wybierz opcję „zdeponuj pieniądze” i wprowadź kwotę jaką chcesz doładować oraz wybierz metodę płatności.

Instrukcja doładowania

Mobilny wydruk dokumentu można wykonać w następujący sposób:

  • z prywatnego urządzenia poprzez przesłanie dokumentu, w formie załącznika na dedykowany adres mailowy: cw@uksw.edu.pl,
  • z komputera zalogowanego w domenie UKSW, za pomocą wyboru odpowiedniej drukarki spośród zdefiniowanych, w panelu drukowania,
  • z USB podłączonego do urządzenia.

Wydruk, kserokopię lub skan dokumentu można odebrać na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym dostępnym w korytarzu budynku (zob. lista lokalizacji drukarek), po dokonaniu autoryzacji za pomocą swojej karty dostępowej.

Skanowane w urządzeniu wielofunkcyjnym dokumenty przekazywane są z urządzenia na adres mailowy wskazany przez użytkownika lub pamięć zewnętrzną USB, podłączoną do urządzenia.