Przejdź do treści

Zasady dotyczące systemu POL-ON

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Nadawanie, odwoływanie i zawieszanie uprawnień użytkowników (pracowników UKSW) w systemie POL-on odbywa się na podstawie wniosku składanego do koordynatora ds. systemu POL-on na UKSW przez kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie i wprowadzenie określonych danych. 

We wniosku należy zaznaczyć, do jakiego obszaru pracownik ma otrzymać dostęp, oraz wskazać formę dostępu: edycja czy podgląd. 

UWAGA: Ogólnodostępne dane o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce, w tym dane na temat uczelni, ich kadry naukowej i akademickiej, studentów i absolwentów oraz badań nad sztuczną inteligencją są ogólnodostępne na platformie RAD-on.

Wniosek o dostęp i nadanie uprawnień do systemu POL-on

Wniosek o dostęp i nadanie / zawieszenie uprawnień w systemie POL-on należy złożyć do koordynatora ds. systemu POL-on na UKSW.

UWAGA: Jeżeli dostęp do danego modułu w systemie POL-on związany jest z przetwarzaniem danych osobowych, należy uprzednio otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

Wniosek o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Wniosek o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie należy złożyć do lokalnego administratora danych osobowych, którym na UKSW jest kierownik Działu Kształcenia.

Nadawanie uprawnień importera publikacji w PBN e-mail: a.burek@uksw.edu.pl, b.karpiuk@uksw.edu.pl

Zadania jednostek UKSW

Kontakt

dr Aleksandra Burek
koordynator ds. systemu POL-on na UKSW

Dewajtis 5 pok. 431
01-815 Warszawa
tel. +48 225 619 037 (wew. 437)
e-mail: a.burek@uksw.edu.pl

mgr inż. Beata Karpiuk
administrator systemu POL-on na UKSW

tel. +48 225 618 907
e-mail:  b.karpiuk@uksw.edu.pl

mgr Justyna Lisiewska
administrator systemu POL-on na UKSW

tel. +48 225 618 992
e-mail: j.lisiewska@uksw.edu.pl

Pomoc systemu POL-on

Akty prawne