Przejdź do treści

Kampusy

UKSW posiada trzy kampusy – dwa znajdują się w warszawskiej dzielnicy Bielany, trzeci w Dziekanowie Leśnym.

Kampus Dewajtis

Na bielańskim kampusie przy ul. Dewajtis 5 znajduje się Rektorat UKSW, a także Biblioteka UKSW, Wydawnictwo Naukowe UKSW oraz dziekanaty trzech wydziałów: Teologicznego, Prawa Kanonicznego oraz Nauk Humanistycznych. Na kampusie mieści się także Aula Jana Pawła II, studio technik radiowo-telewizyjnych oraz sale multimedialne, komputerowe i wykładowe. 

Mapa kampusu

Domek nr 8 – Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

Domek nr 3 – Gwardia Uniwersytecka

Nowy Gmach – Aula Jana Pawła II, Biblioteka Główna UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych

Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny

Rektorat UKSW, Pracownia technik radiowo-telewizyjnych

Wydawnictwo Naukowe UKSW

Legenda

Stary Gmach – Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny

Łącznik – Rektorat UKSW, Pracownia technik radiowo-telewizyjnych

Nowy Gmach – Aula Jana Pawła II, Biblioteka Główna UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych

Domek nr 2 – Wydawnictwo Naukowe UKSW

Domek nr 3 – Gwardia Uniwersytecka

Domek nr 8 – Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

Kampus Wóycickiego

Na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 na Młocinach znajduje się osiem wydziałów: Biologii i Nauk o Środowisku, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Historycznych, Nauk Pedagogicznych, Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych, Medycznego. Collegium Medicum, Społeczno-Ekonomicznego, Prawa i Administracji oraz Studiów nad Rodziną. Mieści się tu także nowoczesne Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych z ponad 50 laboratoriami m.in. antropologii pradziejowej, bezkręgowców i roślin, fizycznym czy chemicznym. Praktyczne zajęcia odbywają tu studenci kierunków medycznych, przyrodniczych i ścisłych. 

Przy ul. Wóycickiego znajdują się również Hala Sportowa UKSW, Niepubliczne Przedszkole UKSW, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Archiwum UKSW.

W budynku 21 (Auditorium Maximum) mieści się nowoczesna Aula im. Roberta Schumana, w której organizowane są najważniejsze wydarzenia uniwersyteckie.

Mapa kampusu

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk Pedagogicznych

pok. 407 – Archiwum Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
pok. 413 – Dział Administracyjno – Gospodarczy (pom. socjalne)
pok. 415 – Pokój lektorów Studium Języków Obcych
pok. 416 – Kierownik Studium Języków Obcych
pok. 417 – Z-ca Kierownika Działu Administracyjno- Gospodarczego
pok. 418 – Sekretariat Studium Języków Obcych
pok. 419 – Pokój lektorów Studium Języków Obcych

Instytut Psychologii

Archiwum UKSW

Niepubliczne Przedszkole UKSW

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Budynek nr 23

Symulator Samochodu

Kościół Akademicki św. Józefa

Hala Sportowa

Budynek nr 21

Legenda

Budynek 3 – Archiwum UKSW

Budynek 4 – Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego

Budynek 15 – Wydział Nauk Pedagogicznych

Budynek 17 – Wydział Prawa i Administracji

Budynek 19 – Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Budynek 21 – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Budynek 23 – Wydziały: Biologii i Nauk o Środowisku, Filozofii Chrześcijańskiej, Nauk Historycznych, Społeczno-Ekonomiczny, Studiów nad Rodziną

Budynek 24 – Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych

Kampus Dziekanów Leśny

Trzeci kampus UKSW w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 1 ma charakter naukowo-badawczy. Znajduje się tutaj Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW. Celem MCB jest wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych i informatycznych w gospodarce oraz administracji państwowej.

Mapa kampusu

Legenda

Budynek A

Budynek B