Przejdź do treści

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Instytut działa na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji składa się z czterech katedr oraz dziewięciu zakładów naukowych.

Powołany do życia 1999 r. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW wyróżniają przede wszystkim badania nad tzw. miękką politologią, obejmującą myśl polityczną, filozofię i aksjologię polityki oraz etykę polityczną. Jest wiodącym w kraju ośrodkiem badającym relacje religii i polityki oraz procesy polityczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Instytut wydaje czasopismo naukowe „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”, zaś wspólnie z innymi 22 ośrodkami politologicznymi w kraju – kwartalnik „Athenaeum”.

Instytut kształci studentów na trzech kierunkach: politologia, europeistyka oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk społecznych (nauki o polityce).

Kontakt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 226
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 16, wew. 816
e-mail: ip@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.politologia.uksw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Radosław Zenderowski
e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl