Przejdź do treści

Instytut Nauk Prawnych, złożony z 21 katedr, jest jednostką naukowo-badawczą Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Prowadzi badania w obrębie historii ustroju i prawa w Polsce, postępowań administracyjnych, cywilnych oraz karnych, prawa: konstytucyjnego, karnego, cywilnego, administracyjnego, finansowego, informatycznego, rodzinnego i nieletnich, gospodarczego, dyplomatycznego, a także praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, prawa prywatnego międzynarodowego.

Prawnicy UKSW są ekspertami w dziedzinie prawa rzymskiego, teorii i filozofii prawa, ochrony praw człowieka, prawa dyplomatycznego i dyplomacji publicznej, współczesnych systemów politycznych, prawa międzynarodowego i europejskiego oraz prawa wyznaniowego i konkordatowego. Prowadzą też interdyscyplinarne badania dotyczące nauk o administracji, samorządu terytorialnego czy ochrony środowiska.

Instytut wydaje „Kwartalnik prawa publicznego”, „Zeszyty prawnicze” oraz czasopismo „Młody Jurysta”, a także w języku angielskim „The Polish Review of International and European Law”.

Jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk prawnych.

Kontakt

Instytut Nauk Prawnych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 17, pok. 1722
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 96 50
e-mail: biuro.wpia@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.wpia.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz.
e-mail: a.kotowski@uksw.edu.pl