Przejdź do treści

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

Centrum działa na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii skupia kadrę naukową dwóch wydziałów: Biologii i Nauk o Środowisku oraz Filozofii Chrześcijańskiej.

Istniejące od 2019 roku Centrum dysponuje nowoczesnymi, świetnie wyposażonymi laboratoriami, w tym Laboratorium Bezkręgowców i Roślin, Laboratorium Antropologii Pradziejowej, Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby oraz Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS. Do wyżej wymienionych dołączają wciąż nowe laboratoria przyrodnicze

Obok działalności naukowo-dydaktycznej, Centrum, zasilane przez naukowców z UKSW, z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku oraz Filozofii Chrześcijańskiej, a także badaczy z innych wydziałów, prowadzi interdyscyplinarne projekty o charakterze konsultingowym i edukacyjnym.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii ma własną stację meteorologiczną na Kampusie Wóycickiego, która monitoruje obecność pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. We Wróblach (woj. mazowieckie), działa natomiast ośrodek terenowy Centrum, służący działalności badawczo-naukowej.

Kontakt

Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek. 23, pok. 211
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 05
strona internetowa: www.ceie.uksw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Jacek Tomczyk
e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl