Przejdź do treści

Koła naukowe

Na naszej Uczelni działa ponad 55 kół naukowych z różnych dziedzin nauki.

Dla studentów z pasją

Koła naukowe są skierowane do osób, które chcą pogłębić wiedzę zdobytą na wykładach, odkryć nowe zainteresowania czy rozwinąć swoje pasje. Studenci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach, warsztatach i szkoleniach. Czekają na nich także liczne wyjazdy badawcze i terenowe podczas których, pod okiem opiekunów naukowych, realizują wiele ciekawych projektów. Członkowie kół naukowych biorą także udział w ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, jakimi dzielą się z innymi w czasie takich wydarzeń, nabywają nowe kompetencje i umiejętności.

Międzywydziałowe

 • Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Telewizji Internetowej UKSW
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Doktorantów „Axis Mundi”
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego
 • Uniwersyteckie Koło Debaty Oksfordzkiej
 • Międzywydziałowe Koło Tearalne UKSW „Theatrum Mundi”

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 • Koło Naukowe „Zielone Wilki”
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów Człowieka UKSW
 • Koło Biologów Terenowych UKSW
 • Koło Naukowe Biologii Molekularnej

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 • Koło Naukowe Przyrodników UKSW
 • Koło Naukowe Studentów Filozofii
 • Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW
 • Studenckie Naukowe Koło Logiki UKSW

Wydział Medyczny. Collegium Medicum 

 • Koło Naukowe Kardiologii UKSW
 • Koło Medycyny Opartej na Faktach
 • Koło Naukowe LabOn-Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna w praktyce lekarskiej
 • Studenckie Koło Naukowe Ars Lorem 
 • Studenckie Koło Naukowe Immunis

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych 

 • Koło Naukowe Informatyków „Fraktal”
 • Naukowe Koło Matematyczne UKSW „Inny wymiar”
 • Chemiczne Koło Naukowe „Luminol” UKSW

Wydział Nauk Humanistycznych

 • Koło Fotograficzne
 • Koło Językoznawcze
 • Koło Literackie UKSW
 • Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej
 • Koło Naukowe Filologii Klasycznej „Kalokagatia”
 • Koło Naukowe Muzeologii
 • Koło Edytorskie „Kustosz”
 • Koło In alto con i grandi

Wydział Nauk Historycznych

 • Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii WNHS UKSW

Wydział Nauk Pedagogicznych

 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie
 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Wydział Prawa i Administracji

 • Koło Nauk Penalnych
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego „Sztuka w Prawie”
 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW
 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego
 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW
 • Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego 
 • Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW

Wydział Prawa Kanonicznego

 • Koło Naukowe „Utriusque Iuris”
 • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris
 • Koło Naukowe Consecratio Vitae

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Koło Naukowe Badań nad Europą
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Wydział Studiów nad Rodziną

 • Koło Naukowe Myśli i Praktyki Społecznej dla Was

Wydział Teologiczny

 • Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
 • Koło Naukowe Katechetyków
 • Koło Naukowe Medioznawców Podróżników