Przejdź do treści

Instytut Matematyki

Instytut jest jednostką Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW.

Celem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie studentów na kierunku matematyka.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Matematyki to geometria różniczkowa, geometryczna teoria sterowania, równania różniczkowe, równania różniczkowe cząstkowe oraz topologia.

Naukowcy UKSW podejmują także badania nad teorią mnogości, punktami stałymi i teorią wymiaru, matematyką finansową i ubezpieczeniową, optymalizacją i analizą wariacyjną, analizą funkcjonalną, logiką oraz teorią kategorii.

Kontakt

Instytut Matematyki UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, pok. 113
01-938 Warszawa
tel. +48 22 380 97 04
e-mail: wmp@uksw.edu.pl
strona internetowa: wmp.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. Marek Grochowski, prof. ucz.
e-mail: m.grochowski@uksw.edu.pl