Przejdź do treści

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze

Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą UKSW.

Działalność rozpoczynającego działalność nowoczesnego Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym, będzie ściśle związana z wszechobecną transformacją cyfrową.

Nowe centrum badawcze (CMB), stanowiące zalążek trzeciego kampusu UKSW, zastąpiło działające na kampusie Wójcickiego Centrum Nauki i Technologii (CNT).

Działalność badawcza Centrum opiera się na zastosowaniu rozwiązań cyfrowych, m.in. w energetyce opierającej się na odnawialnych źródłach energii, transporcie i logistyce, medycynie, inteligentnym monitoringu środowiska naturalnego, projektowaniu i syntezie nowych materiałów o ekstremalnych własnościach, rozwoju platform cyfrowych.

Centrum składa się z trzech ośrodków zajmujących się m.in. zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i bezpieczeństwem cyfrowych infrastruktur krytycznych mającym związek z gospodarką danymi (ośrodek Data science), wytwarzaniem renu i jego stopu w postaci proszku do zastosowania w druku 3D (ośrodek technologii materiałowych), wykorzystaniem technik pomiarowych do trójwymiarowej inwentaryzacji obiektów w przestrzeni ogólnogeograficznej, digitalizacją i mapowaniem, geomatyką (tj. zarządzaniem informacją geoprzestrzenną) i nawigacją, a także drukiem 3D (ośrodek geomatyki).

Współpracujący z Centrum Ośrodek Modelu Obliczeniowego w Analizie Procesów Społecznych eksperymentuje z nietypowymi metodami analizy internetu np. analizą barw, Ośrodek Badawczy Pomiarowo-Środowiskowy analizuje skład powietrza i zajmuje się oceną jego jakości, zajmuje się kontrolą klimatyzacji mechanicznej i grawitacyjnej, bada szczelność pomieszczeń, wykrywa toksyczne gazy. Ośrodek Cyberbezpieczeństwa skupia się na analizie ryzyka, wykrywania zagrożeń, ochronie prywatności we współczesnym społeczeństwie cyfrowym. Wreszcie Ośrodek Psychologii Transportu korzysta z symulatora samochodu osobowego, co pozwala na prowadzenie badań nad wpływem różnych czynników na kierowcę, infrastrukturę drogową i sam samochód.

Dysponujące doskonałym wyposażeniem Centrum, przyjmuje – a swoją ofertę kieruje zarówno do świata nauki, biznesu jak też sektora publicznego – specjalistyczne zlecenia druku 3D, skanowania 3D, prototypowania i inteligentnego monitoringu. Proponuje wykonywanie badań, obliczeń, a nawet wypożycza specjalistyczny sprzęt.

Centrum skupia ekspertów nauk matematycznych, fizycznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych. Współpracujący z Centrum eksperci tworzą nowatorską system kształcenia otwartego, zakładającego doskonalenie i podnoszenie kompetencji w dziedzinie cywilizacyjnej transformacji cyfrowej.

Opiera się ona na rozwijanych kompetencjach ośrodków badawczo-rozwojowych oraz rozbudowywanej systematycznie infrastrukturze badawczej skupionej w laboratoriach.

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW zostało wyróżnione Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Uczelnia przyszłości”.

Nowoczesna siedziba MCB znajduje się w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, która tworzy trzeci kampus UKSW.

Kontakt

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

ul. Marii Konopnickiej 1
05-092 Dziekanów Leśny
tel. +48 22 380 43 30

https://mcb.uksw.edu.pl/pl/

Dyrektor

ks. dr inż. Marek Muzyk
e-mail: m.muzyk@uksw.edu.pl