Przejdź do treści

Centrum Wsparcia Studenta

To specjalna jednostka administracyjna dedykowana studentom.

Głównym celem działania Centrum jest udzielanie pomocy i wsparcie studentów oraz doktorantów w sprawach związanych z kształceniem, funkcjonowaniem na Uczelni oraz inicjatywami studenckimi.

Jednostka nadzoruje także Dział Pomocy Materialnej dla Studentów, Biuro Rekrutacji, Biuro ds. osób z niepełnosprawnością, a także koordynuje i nadzoruje programy: MOST oraz Legia Akademicka. Prowadzi również rejestr, dokumentację oraz nadzór finansowy nad organizacjami studenckimi i kołami naukowymi. Koordynuje i dokumentuje także sprawy dyscyplinarne doktorantów i studentów.

Centrum Wsparcia Studenta
czynne: pon.-pt. godz. 8:00-15:00

ul. Dewajtis 5, Łącznik, pok. 501, 01-815 Warszawa
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 004, 01-938 Warszawa

e-mail: cws@uksw.edu.pl
www.cws.uksw.edu.pl

Katarzyna Mikołajczyk
kierownik

tel. +48 223 804 321 wew. 461
e-mail: k.mikolajczyk@uksw.edu.pl