Przejdź do treści

Pracownicy UKSW oraz członkowie ich rodzin mogą odpłatnie korzystać z wybranych pakietów opieki medycznej oferowanej przez Medicover.

Oferta Medicover dla UKSW oraz informacja o PAKIETACH jest dostępna, po zalogowaniu, na FORUM.UKSW

Każdy pracownik UKSW zatrudniony na podstawie stosunku pracy (mianowanie, umowa o pracę) może przystąpić do uczestnictwa, w wybranym przez siebie pakiecie odpłatnej opieki medycznej, lub z niego zrezygnować, w dowolnym czasie trwania swojego zatrudnienia.

Zarówno chęć uczestnictwa jak rezygnacja muszą zostać zgłoszone pisemnie do Elżbiety Wójcikowskiej, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Korzystanie z usług opieki medycznej Medicover będzie możliwe po złożeniu dokumentów począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego.

Aby przystąpić do korzystania z usług dobrowolnej odpłatnej opieki medycznej należy wypełnić:

  1. deklarację zgłoszeniową (dla siebie i/lub członków swojej rodziny)
  2. oświadczenie o wyborze pakietu opieki medycznej – oświadczenie to jest jednocześnie dokumentem, w którym pracownik wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia za pracę opłaty za wybrany pakiet medyczny; potrącenia dokonywane będą w terminach płatności wynagrodzeń – FORMULARZE – są dostępne na forum.uksw.edu.pl /po zalogowaniu/.
Elżbieta Wójcikowska
obsługa spraw z zakresu ZFŚS oraz dodatkowych świadczeń

ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, pok. 002, poziom -1
tel. +48 225 618 979 lub wew. 379
e.wojcikowska@uksw.edu.pl