Przejdź do treści

Na UKSW istnieją dwa muzea: stacjonarne i cyfrowe. Muzeum Cyfrowe powstało w 2019 r. z okazji 20-lecia przekształcenia Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Archiwalne zbiory liczą ponad 17 000 fotografii. Upamiętniają tych, którzy przyczynili się do budowy prestiżu Uczelni – wielu wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, a także naszych absolwentów. 

Cyfrowe muzeum pokazuje historię z perspektywy osób zasłużonych dla rozwoju Uniwersytetu, a przede wszystkim bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, którego dalekowzroczne decyzje sprawiły, że Uczelnia stała się znaczącym ośrodkiem akademickim.

Serwis Muzeum Cyfrowego UKSW dostępny jest pod adresem: www.muzeumuksw.edu.pl.

Na UKSW istnieje również stacjonarne muzeum, w którym gromadzone są pamiątki z dziejów naszej Alma Mater. Archiwalne zbiory UKSW są stale uzupełniane o kolejne eksponaty.

Osoby związane z Uniwersytetem zachęcamy do współtworzenia opowieści o historii naszej Uczelni, a wszystkich odwiedzających do odkrywania przeszłości UKSW.

Muzeum UKSW w Starym Gmachu na kampusie Dewajtis