Przejdź do treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UKSW dają gwarancję zdobycia solidnych podstaw warsztatu dziennikarskiego. Kierunek ten wyróżniają liczne zajęcia praktyczne, a także indywidualne podejście do studenta i troska o jego rozwój. Wykładowcy to zarówno teoretycy mediów i nauk o komunikowaniu, jak i specjaliści z branży – dziennikarze ogólnopolskich stacji telewizyjnych i radiowych, czołowi eksperci ds. PR, marketingu i reklamy.

Ćwiczenia odbywają się m.in. w Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych. Studio zostało stworzone z myślą o praktycznym przygotowaniu studentów do realizacji materiałów filmowych i radiowych. Nowoczesny sprzęt daje możliwości m.in. nagrania programu z udziałem kilku osób, a także montażu materiału dźwiękowego lub filmowego. 

Studenci mogą rozwijać swoje pasje pod okiem praktyków w kołach naukowych, działających na wydziale, m.in. kole naukowym Public Relations w Social Media lub w Radio UKSW – tu  oficjalnej stacji internetowej, którą tworzy grupa studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz innych pokrewnych kierunków.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na studiach licencjackich

  • dziennikarstwo ogólne, 
  • komunikacja medialno-kulturowa.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz pracę m.in. w:

  • redakcjach prasy, radia, telewizji, portali internetowych,
  •  wydawnictwach,
  • agencjach reklamy, marketingu, public relations, 
  • agencjach informacyjnych, 
  • instytucjach kulturalnych.

Wymagania rekrutacyjne

Na studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Na studia magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone jest przez Wydział Teologiczny.

Wymagane dokumenty na dziennikarstwo i komunikację społeczną

Zapisz się na studia