Przejdź do treści

Kształcenie ogólnouniwersyteckie

Studium Wychowania Fizycznego, Studium Języków Obcych oraz kursy pedagogiczne.

Studium Wychowania Fizycznego

Studium zajmuje się działalnością dydaktyczną w zakresie wychowania fizycznego dla studentów, a także rekreacji i sportu dla doktorantów i pracowników Uniwersytetu. UKSW od 2020 roku dysponuje nowoczesną halą sportową, przeznaczoną do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), z siłownią i pomieszczeniami wielofunkcyjnymi do uprawiania różnych sportów. 

Studium Języków Obcych

Studenci UKSW mają do wyboru z zajęcia języka angielskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Doświadczeni lektorzy kształcą na wielu poziomach zaawansowania –  od A1 do C1. Celem Studium jest kształcenie językowe studentów, ocena znajomości języków obcych, przeprowadzanie egzaminów oraz współpraca z innymi jednostkami, które prowadzą działalność dydaktyczną w zakresie kursów językowych. 

Studium Pedagogizacji

Studium Pedagogizacji UKSW prowadzi kurs pedagogiczny.  Zapewnia studentom wybranych kierunków na uczelni przygotowanie pedagogiczne, które jest niezbędne do podjęcia pracy w szkole lub w innej placówce wychowawczej po ukończonych studiach. Kurs daje wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii  i dydaktyki, jak również realizację odpowiednich praktyk zawodowych.

Informacje o studium
Informacje bieżące i plan zajęć
Kontakt do studium
Etyka dla nauczycieli – studia podyplomowe