Przejdź do treści

Członkowie Senatu:

 1. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor UKSW
 2. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
 3. prof. dr hab. Jarosław Majewski 
 4. prof. dr hab. Cezary Mik
 5. ks. prof. dr hab. Andrzej Najda
 6. prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 7. ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 8. prof. dr hab. Kinga Suwińska
 9. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański
 10. prof. dr hab. Jacek Tomczyk
 11. ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 12. ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.
 13. ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 14. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz.
 15. dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.
 16. dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. ucz.
 17. dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz.
 18. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.
 19. dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
 20. ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.
 21. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.
 22. dr hab. Adam Świeżyński, prof. ucz.
 23. dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.
 24. ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz.
 25. dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.
 26. dr Izabela Bukalska
 27. dr Dominik Gołuch
 28. ks. dr Rafał Kamiński
 29. dr Dariusz Karaś
 30. dr Michał Latawiec
 31. dr Kinga Krawiecka
 32. ks. dr inż. Marek Muzyk
 33. dr Aneta Rayzacher-Majewska
 34. ks. dr Jarosław Sobkowiak
 35. ks. dr Dariusz Tułowiecki
 36. mgr Tomasz Kordyasz
 37. mgr Małgorzata Lang
 38. mgr Mariola Pirek
 39. mgr Jarosław Rokita
 40. mgr Leonardo Salvadori
 41. mgr Grzegorz Zięba
 42. Karol Bancerz
 43. Michał Nowakowski
 44. Patrycja Płatos
 45. Patryk Pyrkosz
 46. Aleksandra Radwańska
 47. Karol Rogala
 48. Julia Tkaczyk
 49. Maciej Urbański
 50. Wiktoria Zwolińska

Członkowie Senatu z głosem doradczym:

 1. dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.– prorektor
 2. prof. dr hab. Konrad Raczkowski – prorektor
 3. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan
 4. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan
 5. ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. – dziekan
 6. dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz. – dziekan
 7. dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. – dziekan
 8. dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. – dziekan
 9. dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. – dziekan
 10. prof. dr hab. Elżbieta Karska – dyrektor Szkoły Doktorskiej
 11. dr inż. Krzysztof Dziedzic – kanclerz UKSW
 12. mgr Katarzyna Szumowska – kwestor UKSW
 13. mgr Jolanta Białkowska – zastępca dyrektora Biblioteki UKSW
 14. mgr Joanna Dziurzyńska – dyrektor Wydawnictwa UKSW
 15. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz. – przedstawiciel NSZZ „S”
 16. mgr Marcin Krygier – przedstawiciel NZZP UKSW
 17. dr Kinga Wojtas-Jarentowska – przedstawiciel ZNP w UKSW

Posiedzenia Senatu UKSW w roku akademickim 2023/2024

semestr zimowy

Zwykłe:

 • 28 września 2023 r.
 • 26 października 2023 r.
 • 23 listopada 2023 r.
 • 14 grudnia 2023 r. (opłatek uniwersytecki)
 • 25 stycznia 2024 r.

Nadzwyczajne:
Inauguracja – 6 października 2023 r.

semestr letni

Zwykłe:

 • 22 lutego 2024 r.
 • 21 marca 2024 r.
 • 25 kwietnia 2024 r.
 • 23 maja 2024 r.
 • 27 czerwca 2024 r.
 • 26 września 2024 r.

Nadzwyczajne:

Święto Uniwersytetu – 28 maja 2024 r.

Senat jest centralnym organem kolegialnym UKSW. Do jego zadań należy w szczególności stanowienie przepisów oraz współdziałanie z rektorem w sprawach, które dotyczą kierowania Uczelnią, jej organizacji, rozwoju, a także dydaktyki i nauki. Do kompetencji Senatu należy też uchwalanie strategii Uczelni oraz zatwierdzanie sprawozdań z toku jej realizacji, powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, wydawanie opinii kandydatów na rektora oraz nadawanie tytułu doktora honoris causa.