Przejdź do treści

Członkowie Senatu:

 1. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor UKSW
 2. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
 3. prof. dr hab. Jarosław Majewski 
 4. prof. dr hab. Cezary Mik
 5. prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 6. prof. dr hab. Jarosław Różański
 7. prof. dr hab. Adam Skreczko
 8. prof. dr hab. Kinga Suwińska
 9. prof. dr hab. Jacek Tomczyk
 10. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 11. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.
 12. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 13. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz.
 14. dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.
 15. dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. ucz.
 16. dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz.
 17. dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz.
 18. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.
 19. dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
 20. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.
 21. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.
 22. dr hab. n. med. Filip Szymański, prof. ucz.
 23. dr hab. Adam Świeżyński, prof. ucz.
 24. dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.
 25. dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.
 26. dr Izabela Bukalska
 27. dr Rafał Kamiński
 28. dr Dariusz Karaś
 29. dr Michał Latawiec
 30. dr Kinga Krawiecka
 31. dr inż. Marek Muzyk
 32. dr Jarosław Sobkowiak
 33. dr Włodzimierz Strus
 34. dr hab. Aleksandra Syryt
 35. dr Dariusz Tułowiecki
 36. mgr Agnieszka Koperska
 37. mgr Małgorzata Lang
 38. mgr Anna Malewska
 39. mgr Leonardo Salvadori
 40. mgr Grzegorz Zięba
 41. Michał Dołęgowski
 42. Anna Gajda
 43. Kacper Godek
 44. Aleksandra Jaszczak
 45. Daniel Olszewski
 46. Aleksandra Radwańska
 47. Michał Ryszka
 48. Ewa Staruch
 49. Mateusz Zboiński

Członkowie Senatu z głosem doradczym:

 1. dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.– prorektor
 2. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan
 3. ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. – dziekan
 4. dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz.  – dziekan
 5. dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. – dziekan
 6. dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz.  – dziekan
 7. ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – dziekan
 8. dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. – dziekan
 9. dr hab. Elżbieta Karska, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej
 10. dr inż. Krzysztof Dziedzic – kanclerz UKSW
 11. dr Małgorzata Borowik – kwestor UKSW
 12. mgr Tomasz Winiarski – dyrektor Biblioteki UKSW
 13. mgr Jolanta Białkowska – przedstawiciel NSZZ „S”
 14. mgr Jarosław Rokita – przedstawiciel NZZP UKSW

Senat jest centralnym organem kolegialnym UKSW. Do jego zadań należy w szczególności stanowienie przepisów oraz współdziałanie z rektorem w sprawach, które dotyczą kierowania Uczelnią, jej organizacji, rozwoju, a także dydaktyki i nauki. Do kompetencji Senatu należy też uchwalanie strategii Uczelni oraz zatwierdzanie sprawozdań z toku jej realizacji, powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, wydawanie opinii kandydatów na rektora oraz nadawanie tytułu doktora honoris causa.