Przejdź do treści

Członkowie Senatu:

 1. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor UKSW
 2. ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
 3. prof. dr hab. Jarosław Majewski 
 4. prof. dr hab. Cezary Mik
 5. ks. prof. dr hab. Andrzej Najda
 6. prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz
 7. ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 8. prof. dr hab. Kinga Suwińska
 9. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański
 10. prof. dr hab. Jacek Tomczyk
 11. ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 12. ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.
 13. ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 14. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. ucz.
 15. dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.
 16. dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. ucz.
 17. dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz.
 18. dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz.
 19. dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.
 20. dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
 21. ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.
 22. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.
 23. dr hab. Adam Świeżyński, prof. ucz.
 24. dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.
 25. dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.
 26. dr Izabela Bukalska
 27. ks. dr Rafał Kamiński
 28. dr Dariusz Karaś
 29. dr Michał Latawiec
 30. dr Kinga Krawiecka
 31. ks. dr inż. Marek Muzyk
 32. ks. dr Jarosław Sobkowiak
 33. dr hab. Włodzimierz Strus
 34. dr hab. Aleksandra Syryt
 35. ks. dr Dariusz Tułowiecki
 36. mgr Agnieszka Koperska
 37. mgr Tomasz Kordyasz
 38. mgr Małgorzata Lang
 39. mgr Mariola Pirek
 40. mgr Leonardo Salvadori
 41. mgr Grzegorz Zięba
 42. Karol Bancerz
 43. Michał Nowakowski
 44. Szymon Prusiński
 45. Aleksandra Radwańska
 46. Łukasz Sitkowski
 47. Julia Tkaczyk
 48. Maciej Urbański

Członkowie Senatu z głosem doradczym:

 1. dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.– prorektor
 2. prof. dr hab. Konrad Raczkowski – prorektor
 3. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – dziekan
 4. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan
 5. ks. dr hab. Maciej Bała, prof. ucz. – dziekan
 6. dr hab. Jerzy Cytowski, prof. ucz. – dziekan
 7. dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. – dziekan
 8. dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. – dziekan
 9. dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. – dziekan
 10. dr hab. Elżbieta Karska, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej
 11. dr inż. Krzysztof Dziedzic – kanclerz UKSW
 12. mgr Katarzyna Szumowska – kwestor UKSW
 13. mgr Tomasz Winiarski – dyrektor Biblioteki UKSW
 14. mgr Joanna Dziurzyńska – dyrektor Wydawnictwa UKSW
 15. mgr Jolanta Białkowska – przedstawiciel NSZZ „S”
 16. mgr Jarosław Rokita – przedstawiciel NZZP UKSW

Posiedzenia Senatu UKSW w roku akademickim 2022/2023

semestr zimowy

Zwykłe:

• 29 września 2022 r.

• 27 października 2022 r.

• 24 listopada 2022 r.

• 15 grudnia 2022 r. (opłatek uniwersytecki)

• 26 stycznia 2023 r.

Nadzwyczajne:

• Inauguracja – 7 października 2022 r.

semestr letni

Zwykłe:

• 23 lutego 2023 r.

• 23 marca 2023 r.

• 27 kwietnia 2023 r.

• 25 maja 2023 r.

• 29 czerwca 2023 r.

• 28 września 2023 r.

Nadzwyczajne:

• Święto Uniwersytetu – 26 maja 2023 r.

Senat jest centralnym organem kolegialnym UKSW. Do jego zadań należy w szczególności stanowienie przepisów oraz współdziałanie z rektorem w sprawach, które dotyczą kierowania Uczelnią, jej organizacji, rozwoju, a także dydaktyki i nauki. Do kompetencji Senatu należy też uchwalanie strategii Uczelni oraz zatwierdzanie sprawozdań z toku jej realizacji, powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, wydawanie opinii kandydatów na rektora oraz nadawanie tytułu doktora honoris causa.