Przejdź do treści

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki to jednostka naukowa Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW.

Jako Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko najpierw wszedł w struktury Wydziału Nauk Humanistycznych, by później stać się filarem nowo utworzonego Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Instytut Pedagogiki, dawniej Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, istnieje w obecnym kształcie od 2002 r. Prowadzi badania nad wychowaniem, kształceniem oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach Instytutu działa osiem katedr: pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki społecznej, historii wychowania i dziejów oświaty, psychologicznych podstaw wychowania, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, a także filozofii i socjologii wychowania oraz pedagogiki ogólnej i dydaktyki.

Instytut wydaje czasopismo naukowe „Forum Pedagogiczne”.

Kontakt

Instytut Pedagogiki UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15, pok. 1505A
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 96 71
e-mail: instytutpedagogikiuksw@gmail.com

Dyrektor

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
e-mail: j.michalski@uksw.edu.pl