Przejdź do treści

Instytut Nauk Medycznych

Instytut Nauk Medycznych działa na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW.

Instytutu składa się z siedmiu katedr: Nauk Biomedycznych, Chirurgii, Chorób Cywilizacyjnych, Ginekologii i Położnictwa, Pediatrii, Psychiatrii oraz Urologii.

Instytut posiada także szereg samodzielnych zakładów badawczo-dydaktycznych, m.in. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej, dwa zakłady chorób wewnętrznych, Zakład Chorób Zakaźnych, Zakład Dermatologii, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego a także Zakład Farmakologii i Farmakologii Klinicznej.

Kontakt

Instytut Nauk Medycznych UKSW

ul. Wóyciciego 1/3, budynek 19, pok. 001
01-938 Warszawa
tel. +48 22 380 96 88, wew. 488
e-mail: wmcm@uksw.edu.pl
strona internetowa: wmcm.uksw.edu.pl

Dyrektor

dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Różańska-Walędziak
e-mail: a.rozanska-waledziak@uksw.edu.pl