Przejdź do treści

Bezpieczny Uniwersytet

Ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa naszej Uczelni.

Kontakt ze służbami ratunkowymi:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Państwowe Ratownictwo Medyczne
998  Państwowa Straż Pożarna
997  Policja

Jeśli jesteś świadkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia albo wystąpienia awarii na terenie Uczelni, wyślij zgłoszenie na adres e-mail: bezpieczenstwo@uksw.edu.pl

W module: Kontakt znajdują się numery telefonów do Gwardii Uniwersyteckiej. Natomiast w module: pierwsza pomoc przedlekarska zamieszczony jest wykaz osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz spis miejsc, w których znajdują się apteczki.

W obiektach naszej Uczelni w widocznych miejscach rozmieszczone są także:

  • instrukcje postępowania w razie pożaru,
  • plany ewakuacyjne,
  • instrukcje postępowania w razie wypadku.

W salach wykładowych, ćwiczeniowych i konferencyjnych znajdują się regulaminy pomieszczeń dydaktycznych wraz z podaniem:

  • numerów alarmowych do służb ratunkowych,
  • numeru kontaktowego do ochrony danego obiektu,
  • wykazu pomieszczeń, w których znajdują się apteczki pierwszej pomocy.