Przejdź do treści

Stacje badawcze

UKSW posiada terenowe i stacjonarne stacje badawcze, w których prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.

Stacja archeologiczna w Kutaisi (Gruzja)

Stacja archeologiczna w Kutaisi w Gruzji to pierwsza europejska całoroczna instytucja badawcza na Kaukazie, która wspiera badania oraz prace konserwatorskie i dokumentacyjne w tym regionie. Jednostka powstała przy współpracy UKSW z Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym im. prof. Stefana Krukowskiego.

Ma ona ogromne znaczenie dla rozwoju stosunków polsko-gruzińskich i wzmocnienia obecności Polski w tym regionie. Archeolodzy z UKSW prowadzą wykopaliska, a także wspierają stronę gruzińską wiedzą i doświadczeniem z dziedziny zarządzania dziedzictwem archeologicznym i kulturowym. 

Kierownikiem stacji jest prof. dr hab. Fabian Welc. Stacja powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.

Więcej informacji na stronach Fundacji Rozwoju UKSW

Stacja Terenowa we Wróblach-Wargocinie

Placówka umożliwia prowadzenie badań naukowych i ochronę ptaków wysp środkowej Wisły. Od wielu lat studenci UKSW zbierają tutaj materiały do prac licencjackich i magisterskich, prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku ochrona środowiska, a także dla uczestników studiów podyplomowych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Stacja Terenowa Instytutu Nauk Biologicznych UKSW istnieje od 1998 r. Początkowo jako placówka Instytutu Ekologii PAN, później Centrum Badań Ekologicznych PAN, od 2014 r. roku jest bazą badawczą naszego Uniwersytetu.

Kierownikiem stacji terenowej we Wróblach-Wargocinie jest mgr Arkadiusz Buczyński. Placówka działa w ramach Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

Stacja Terenowa Instytutu Nauk Biologicznych UKSW

Wróble-Wargocin 6, 08-480 Maciejowice

Strona internetowa stacji badawczej

Stacja meteorologiczna UKSW

Stacja monitoruje podstawowe pomiary meteorologiczne: wilgotność, temperaturę, prędkość wiatru. Dysponuje aparaturą monitorującą kolejne parametry powierza, w tym szczególnie poziom zanieczyszczenia. 

Stacja pomiarowa wskazuje aktualne parametry powietrza online w czasie rzeczywistym. Dane prezentowane są także na monitorze umieszczonym w holu Mazowieckiego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW w formie ilościowej oraz przetworzonej wizualizacji. Sygnalizacja świetlna ułatwia aktualną ocenę poziomu zagrożenia pyłami zawieszonymi.

Stacja meteorologiczna prowadzona jest przez Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody w ramach Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS. Kierownikiem stacji jest dr Jan Sandner.

Aktualne wyniki badań meteorologicznych

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek. 24, 01-938 Warszawa

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego

Misją stacji jest monitoring zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla mieszkańców Mazowsza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Placówka bada stan bioróżnorodności przyrodniczej, ocenia jakość wody, gleby i żywności. 

W stacji oszacowuje się zagrożenia chemiczne mogące wystąpić w środowisku przyrodniczym Mazowsza i w żywności tu produkowanej. Prowadzone są też badania przesiewowe wybranych grup ludności pod kątem wykrycia chorób alergicznych, nowotworowych i zaburzeń endokrynnych. 

Jednostka prowadzi komercyjne badania diagnostyczne dotyczące przewidywania zagrożeń mikrobiologicznych. Zajmuje się także oceną stanu zdrowia wybranych grup społecznych narażonych na działanie szkodliwych czynników.

Stacja działa w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW na Kampusie Wóycickiego w Warszawie.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa