Przejdź do treści

Kierunek lekarski na UKSW wyróżniają nowoczesne laboratoria, wykwalifikowana kadra naukowa oraz współpraca z wiodącymi placówkami medycznymi w Polsce. Studenci w trakcie zajęć mogą korzystać z zaawansowanego technicznie sprzętu do nauki m.in. genetyki, proteomiki i metabolomiki. Do dyspozycji mają także sale symulacji  medycznych wraz z najnowocześniejszymi w Polsce fantomami oraz urządzeniami do interaktywnej edukacji.

Wysoki poziom kształcenia przyszłych medyków zapewnia wykwalifikowana kadra naukowa, składająca się z wybitnych ekspertów m.in. w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, ortopedii czy alergologii. Kształcenie odbywa się w nowatorskiej formie nauczania zintegrowanego, które ma na celu równoległe przekazywanie informacji z zakresu nauk podstawowych oraz nauk klinicznych.

Dzięki licznym umowom partnerskim studenci kierunku lekarskiego  mają możliwość odbycia praktyk studenckich w wielu renomowanych placówkach medycznych. Wydział Medyczny. Collegium Medicum współpracuje między innymi z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA, Instytutem Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym.  

Czas: studia jednolite magisterskie – 6 lat

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku lekarskiego można pracować m.in. w:

  • szpitalach,
  • specjalistycznych przychodniach,
  • instytucjach badawczych,
  • pracowniach laboratoryjnych,
  • firmach farmaceutycznych.

Wymagania rekrutacyjne

Wymagane przedmioty maturalne na studia: chemia, biologia, matematyka lub fizyka

Kierunek lekarski prowadzony jest przez Wydział Medyczny. Collegium Medicum.

Wymagane dokumenty na medycynę stacjonarną i niestacjonarną

Zapisz się na studia