Przejdź do treści

Centrum Gospodarki Światowej

Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą UKSW.

Centrum Gospodarki Światowej UKSW to jednostka badawcza, która dydaktykę i projekty badawcze łączy z szeroko pojętą współpracą ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,

Do zadań Centrum należy prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących gospodarki i życia społecznego, skupionych przede wszystkim wokół zagadnień ekonomicznych oraz wydawanie opinii, ekspertyz a także doradztwo ekonomiczne w kraju i za granicą.

Zajmuje się na UKSW upowszechnianiem najnowszej wiedzy ekonomicznej. 

Centrum pracuje nad uruchomieniem studiów podyplomowych, w tym studiów typu Master of Business Administration (MBA).

Kontakt

Centrum Gospodarki Światowej UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek. 23
01-938 Warszawa
strona internetowa: www.cgs.uksw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Konrad Raczkowski
e-mail: k.raczkowski@uksw.edu.pl