Przejdź do treści

Międzynarodowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Katolickiej Nauki Społecznej

Centrum działa na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Centrum skupia naukowców zajmujących się katolicką nauką społeczną z różnych ośrodków w kraju i za granicą.

Centrum prowadzi liczne projekty badawcze dotyczące społecznego nauczania Kościoła katolickiego.

Na wydziale społeczno-ekonomicznym UKSW koordynuje nauczanie dotyczące katolickiej nauki społecznej. Centrum prowadzi też specjalistyczne studia podyplomowe oraz proponuje promotorów prac doktorskich.

Ponadto Centrum organizuje konferencje i seminaria naukowe, wydaje publikacje popularyzujące społeczne nauczanie Kościoła katolickiego.

Istotnym wymiarem działalności Centrum jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami, podejmującymi naukową refleksję nad katolicką nauką społeczną.

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Katolickiej Nauki Społecznej UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 226
01-938 Warszawa
tel. +48 22 380 97 04
e-mail: mcbdkns@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.centrumkns.uksw.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
e-mail: p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl