Przejdź do treści

Samorząd Studencki i Doktorancki

W obronie praw i interesów studentów i doktorantów.

Samorząd Studentów UKSW

Samorząd wspiera wszystkich studentów UKSW oraz podejmuje szereg działań na rzecz promocji kultury i nauki. Samorząd Studentów UKSW tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. Kierują nimi dwa organy: Parlament oraz Zarząd. W skład Parlamentu wchodzą delegaci z każdego Wydziału Uniwersytetu, w skład Zarządu – studenci powołani przez Parlament. 

Do zadań Samorządu Studentów należy przede wszystkim obrona praw i interesów studenckich na szczeblu wydziałowym i uczelnianym, reprezentowanie studentów w organach kolegialnych Uczelni, w tym w Senacie oraz Radach Wydziałów. Członkowie poszczególnych komisji Samorządu zajmują się wspieraniem inicjatyw studenckich, przyznawaniem stypendiów i akademików oraz propagowaniem kultury i nauki. 

Zarząd Samorządu Studentów UKSW organizuje m.in. Otrzęsiny, Połowinki, Juwenalia, maratony filmowe, wyjazdy integracyjne (Camp Zero), imprezy charytatywne oraz zawody sportowe. 

Więcej informacji na stronie Samorządu Studentów UKSW.

Samorząd Studentow UKSW

Kampus Dewajtis, Stary Gmach, pok. nr 024

Kampus Wóycickiego, budynek nr 23, pok. nr 004

Samorząd Doktorantów UKSW

Samorząd tworzą słuchacze Szkoły Doktorskiej naszego Uniwersytetu. Jego głównym celem jest reprezentowanie ogółu doktorantów, ich interesów oraz troska o przestrzeganie praw doktorantów na Uczelni i poza nią.

Strukturę Samorządu Doktorantów tworzą: Zarząd, Parlament Doktorantów, Wydziałowe Rady Doktorantów, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński I i II instancji, Komisja Wyborcza oraz Walne Zgromadzenie Doktorantów.

Członkowie Samorządu uczestniczą w wielu ciekawych wydarzeniach naukowych. Organizują liczne konferencje, wykłady i spotkania. Biorą udział w ogólnopolskich debatach, są także członkami wielu gremiów naukowych, forum porozumień branżowych oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Więcej informacji na stronie Samorządu Doktorantów UKSW.