Przejdź do treści

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą UKSW.

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego to ośrodek naukowo-badawczy, związany z dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym.

Do zadań Centrum należy prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych oraz prowadzenie dialogu międzyreligijnego. 

Prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą m.in. wiedzy o wzajemnych relacjach, historii, kultury i dziedzictwa narodów na poszczególnych kontynentach, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, obrony praw człowieka oraz wychowania do patriotyzmu.

Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Prowadzi Centrum Dialogu Międzynarodowego i Ekumenizmu, który pełni rolę uniwersyteckiego „domu pracy twórczej”.

W 2016 r. Centrum otrzymało „Małego Feniksa” – nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Kapituła doceniła m.in. popularyzowanie idei dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w środkach masowego przekazu, realizację programów telewizyjnych i radiowych oraz prowadzoną przez Centrum działalność edukacyjną.

Kontakt

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

ul. Dewajtis 5, budynek 8
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 47
e-mail: mcdmm@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.mcdmm.uksw.edu.pl

Koordynator

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
e-mail: h.skorowski@uksw.edu.pl