Przejdź do treści

Radio Filozoficzne „Sed Contra”

Radio działa na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Podstawową formą przekazu Radia Filozoficznego „Sed Contra” są podcasty popularyzujące wiedzę z różnych zagadnień filozofii.

Redakcja tak opisuje swoją misję: „Naszą ambicją jest systematyczne przedstawianie słuchaczom audycji, których cechą charakterystyczną będą filozoficzne powiązania ich twórców – w większości studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach którego radio działa i rozwija się”.

Szczególną postacią radia jest prof. dr hab. Robert Piłat, którego fascynacja falami eteru dała impuls do założenia „Sed contra”.

Więcej informacji na stronie Radia Filozoficznego