Przejdź do treści

TECH-INNO-MED UKSW

Oferta spółki skierowana jest do środowiska akademickiego i przedsiębiorców.

W celu wzmocnienia współpracy nauki z gospodarką UKSW uruchomił spółkę celową TECH-INNO-MED. Misją spółki jest rozwinięcie idei „Innovatio Cerebrum UKSW”. Efektem działalności spółki jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do gospodarki oraz komercjalizacja badań.

Celem TECH-INNO-MED jest wspieranie procesów komercjalizacji, szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki państwa. Spółka oferuje pomoc na każdym etapie prac – idea, prace badawcze, ochrona własności, komercjalizacja. Zakres działalności spółki to sektor S2B oraz B2B. Struktura spółki obejmuje działy: doradztwa, badań oraz komercjalizacji badań.  

Oferta spółki: 

 • pozyskanie finansowania zewnętrznego lub inwestora, 
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
 • przygotowanie pilotażu, 
 • przygotowanie wdrożenia, 
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony własności intelektualnej, 
 • utworzenie spółki typu spin-off lub start-up, 
 • zidentyfikowanie ewentualnych odbiorców w kraju i za granicą, 
 • komercjalizacja i sprzedaż. 

Oferta merytoryczna wykwalifikowanej kadry naukowej oraz ekspertów zewnętrznych w zakresie: 

 • nauk ścisłych (matematyka, chemia, fizyka, informatyka), 
 • nauk inżynieryjno-technicznych, 
 • nauk biologicznych, 
 • nauk medycznych, 
 • nauk społecznych.

Gwarantujemy pełną i restrykcyjną politykę prywatności. Dostęp do informacji mają wyłącznie dedykowani eksperci oceniający oraz brokerzy technologii. W portfelu spółki znajdują się podmioty które działają zarówno w zakresie nowoczesnych technologii środowiskowych, lotniczych, IT oraz medycyny. Zapraszamy do współpracy. 

e-mail: tim@uksw.edu.pl 

Doświadczenie spółki to wynik współpracy z firmami zarówno dużymi, jak i spółkami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organami administracji państwowej. m.in.: PKN Orlen S.A., PolskaPCC, Rokita S.A., Polska, Dwory S.A., Polska, Danone Sp. z o.o., Polska, Societe Generale S.A., Polska, Danfoss Sp. z o.o., Polska, Statoil (Circle K) Polska, Polcolorit S.A., Polska, Impexmetal S.A., Polska, PGNiG S.A., JSW S.A., EnCycle Sdn Bhd, Malezja, US Ecology, USA, Stablex, USA, Kanada, URENCO, Wietnam, CNGC Enviro-Tech Development Co,. Ltd., Chiny, Cenviro SDN BHD, Malezja, Victory To Global Recycling Ltd., Singapur, DD-PYKES Waste Management Services Sdn. Bhd., Brunei Darussalam, Preference Sdn., Bhd., Malezja, Shell Brunei, General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia, Biogreen Commerce, Sdn., Bhd., Malezja, Lynas Co., Ltd, Australia/Malezja, ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd, Chiny.