Przejdź do treści

Głównym przedmiotem zainteresowania Instytutu Historii Sztuki UKSW są treści ideowe dzieł sztuki, badanych jako narzędzia komunikacji i poznania.

W Instytucie prowadzone są również badania nad dziedzinami wiedzy tak różnymi jak rzemiosło artystyczne, krytyka artystyczna, muzealnictwo i dydaktyka historii sztuki.

Kadrę Instytutu stanowią naukowcy, wykładowcy uniwersyteccy oraz doświadczeni pracownicy instytucji kultury, m.in. Muzeum Zamku Królewskiego czy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Badacze z IHS współpracują także z Instytutem POLONIKA, NID i muzeami w całej Polsce. Od 2017 r. Instytut wydaje czasopismo naukowe „Artifex Novus”.  

Instytut prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia sztuki, a także studia I stopnia na rzadko spotykanym kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska. Współprowadzi z Instytutem Archeologii UKSW kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

Studenci Instytutu mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kołach Naukowych. Instytut wydaje czasopismo studenckie „Artifex”, a w „Galerii przy Automacie” organizowane są wystawy.

Kontakt 

Instytut Historii Sztuki UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 224
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 22
e-mail: ihs@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.historiasztuki.wnhs.uksw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Czesław Grajewski
e-mail: c.grajewski@uksw.edu.pl