Przejdź do treści

Głównym przedmiotem zainteresowania Instytutu Historii Sztuki UKSW jest ikonografia w sztuce polskiej.

Instytut Historii Sztuki prowadzi też badania nad polskim dziedzictwem kulturowym poza granicami kraju, w tym nad lwowską szkołą architektoniczną. Zajmuje się inwentaryzacją polskich parafii i kościołów w USA, a także prace dokumentacyjne na cmentarzach dawnego powiatu tarnopolskiego oraz w Wilnie.

Zajmuje się dziedzinami wiedzy tak różnymi jak rzemiosło artystyczne, muzealnictwo i historia muzyki.

Kadrę Instytutu stanowią naukowcy, wykładowcy uniwersyteccy oraz doświadczeni pracownicy instytucji kultury, między innymi Muzeum Zamku Królewskiego czy w Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

Instytut prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia sztuki oraz zarządzanie dziedzictwem kulturowym, a także studia I stopnia na rzadko spotykanym kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska. 

Studenci Instytutu mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Studentów. Instytut wydaje czasopismo studenckie „Artifex”, a w „Galerii przy Automacie” organizowane są wystawy.

Kontakt 

Instytut Historii Sztuki UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 224
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 22
e-mail: ihs@uksw.edu.pl
strona internetowa: www.historiasztuki.wnhs.uksw.edu.pl

Dyrektor

prof. dr hab. Czesław Grajewski
e-mail: c.grajewski@uksw.edu.pl