Przejdź do treści

Studia na kierunku prawo kanoniczne na UKSW kształtują przyszłych specjalistów z zakresu prawa kościelnego oraz zapewniają podstawowe wykształcenie z zakresu polskiego prawa świeckiego. Absolwenci prawa kanonicznego są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. 

Studenci mogą aktywnie działać w kołach naukowych na Wydziale oraz zdobywać doświadczenie prawnicze podczas praktyk w Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa Kanonicznego. Wielu z nich łączy swe studia ze studiami prawniczymi. Zdobyta w ten sposób kompleksowa wiedza pozwala na prowadzenie spraw z zakresu prawa państwowego i kościelnego, w tym m.in. procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Niewątpliwą zaletą studiów na kierunku prawo kanoniczne są zajęcia w małych grupach, co umożliwia studentom najlepszy kontakt z profesorami.  Bogaty program studiów przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy i znalezienia zatrudnienia w instytucjach kościelnych, organach administracji publicznej oraz kancelariach prawnych.

Czas: studia jednolite magisterskie – 5 lat

Forma studiów: 

stacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

niestacjonarne Zintegrowany System Kwalifikacji. Sprawdź opis kierunku

Specjalności

  • kanoniczno – cywilna,
  • administracyjno – sądowa (kanoniczna).

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku prawo kanoniczne znajdziesz pracę m.in. w:

  • sądach i instytucjach kościelnych,
  • kancelariach prawnych,
  • urzędach administracji publicznej,
  • organizacjach pozarządowych. 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmioty do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka. 

Studia niestacjonarne:

Decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Prawo kanoniczne prowadzone jest przez Wydział Prawa Kanonicznego

Wymagane dokumenty na prawo kanoniczne

Zapisz się na studia