Przejdź do treści

Na UKSW działają trzy organizacje związkowe powołane do reprezentowania pracowników, obrony ich praw oraz interesów zawodowych i socjalnych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, w skrócie NSZZ „S”

Szczegółowe informacje o działalności organizacji znajdują się na stronie www.solidarnosc.uksw.edu.pl

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników, w skrócie NZZP

Szczegółowe informacje o działalności organizacji znajdują się na stronie www.nzzp.uksw.edu.pl

Związek Nauczycielstwa Polskiego, w skrócie ZNP w UKSW 

Szczegółowe informacje o działalności organizacji znajdują się na stronie www.znp.uksw.edu.pl