Przejdź do treści

Kadra naukowa

Kadra naukowa to jeden z największych atutów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kadrę UKSW tworzą uznani badacze i dydaktycy, znani z mediów specjaliści w wielu dziedzinach, przedstawiciele najważniejszych krajowych gremiów naukowych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nasi naukowcy to nie tylko wybitni teoretycy, ale i praktycy, którzy współpracują z najwyższymi organami państwowymi, kościelnymi czy z biznesem. Wśród nich są dyplomaci, dziennikarze, sędziowie sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedsiębiorcy, pracownicy i eksperci urzędów centralnych i samorządowych, w tym m.in. Sejmu, Senatu czy Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, a także przedsiębiorcy i działacze społeczni.

Naukowcy UKSW są zapraszani do międzyuczelnianych – krajowych i międzynarodowych – projektów naukowych, uczestniczą w licznych sympozjach i zespołach badawczych, otrzymują stypendia. O ich wyjątkowości świadczą wysokie odznaczenia i nagrody za działalność naukowo-badawczą.

Baza Wiedzy

To platforma internetowa, która powstała z myślą o upowszechnianiu efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz realizacji polityki otwartego dostępu.

Więcej