Przejdź do treści

Studia na kierunku historia na UKSW pasjonatom przeszłości dają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy od starożytności do współczesności oraz  poznania warsztatu badawczego historyka. Bogaty program studiów wzbogacony jest m.in. o dzieje Mazowsza (historię regionu, kulturę, zabytki).

Wykładowcy są członkami prestiżowych gremiów naukowych, eksperckich, samorządowych oraz instytucjonalnych w kraju i za granicą. Wiele osiągnięć naukowo-dydaktycznych Instytut zawdzięcza profesorom, którzy zajmują się historią wojskowości, przemian ustrojowych w Polsce po 1945 r. oraz historii Kościoła w Polsce w XX w. (prof. Jan Żaryn, prof. Antoni Dudek, prof. Janusz Odziemkowski).

Studenci historii mogą uczestniczyć w pracy kół naukowych: m.in. Koła Studentów i Doktorantów Historii UKSW oraz w cyklu wykładów Res Gestae.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych oraz innych instytucjach, związanych z historią. Po odpowiednim przygotowaniu mogą także podjąć pracę nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Instytut Historii podpisał kilka umów ze szkołami podstawowymi i średnimi na terenie Warszawy, które umożliwiają odbycie praktyk pedagogicznych.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

Studia licencjackie:

  • ogólnohistoryczny,
  • dziedzictwo historyczne Polski i regionu,
  • przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u.

 Studia magisterskie:

  • historia XX wieku,
  • przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-u.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku historia można pracować m.in. w:

  • muzeach i archiwach,
  • instytucjach historycznych (np. Instytut Pamięci Narodowej),
  • bibliotekach, wydawnictwach i redakcjach czasopism historycznych,
  • biurach podróży,
  • oświacie.

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Historia prowadzona jest przez Wydział Nauk Historycznych.

Wymagane dokumenty na historię

Zapisz się na studia