Przejdź do treści

Na kierunku chemia na UKSW studenci mogą poznać podstawy chemii, zrozumieć naturę materii i energii oraz istotę zjawisk i procesów. Dzięki zajęciom prowadzonym w wyspecjalizowanych pracowniach poznają działanie aparatury laboratoryjnej — od sprzętów najprostszych, po najbardziej zaawansowane.

Na kierunku wykładają uznani specjaliści, którzy uczą jak rozwiązywać istotne problemy badawcze, w jaki sposób wykonywać eksperymenty i jak obchodzić się z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. W puli zajęć na kierunku chemia można znaleźć m.in. spektroskopię, elektrochemię i mechanikę kwantową, ale również syntezę organiczną i chemię supramolekularną.  

Szeroka oferta dydaktyczna pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy i kompetencji. Dzięki nim, absolwenci tego kierunku stają się konkurencyjni na rynku, czego dowodem jest siódme miejsce kierunku chemia w rankingu Perspektywy 2020 oraz pierwsze w kategorii „ekonomiczne losy absolwentów”.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku chemia znajdziesz pracę m.in. w:

 • instytucjach  badawczych,
 • firmach kosmetycznych, 
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach medycznych,
 • pracowniach analitycznych.

Wymagania rekrutacyjne

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: 

 • dla matur z roku 2015 i z kolejnych:
  język obcy nowożytny, matematyka (poziom podstawowy), przedmiot do wyboru: chemia, fizyka/ fizyka i astronomia, biologia, matematyka (poziom rozszerzony)
 • dla matur z lat 2005 – 2014:
  język obcy nowożytny, przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka/ fizyka i astronomia, chemia, biologia

Na studia magisterskie:

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku chemia, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Chemia prowadzona jest przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wymagane dokumenty na chemię

Zapisz się na studia