Przejdź do treści

Kierunek fizyka na UKSW to znakomita szkoła myślenia praktycznego oraz ścisłego. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach, w którym studenci, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu przeprowadzają eksperymenty z dziedziny nauk  fizycznych.  

Studenci fizyki mają indywidualny, przyjazny kontakt z wykładowcami, którzy przekazują im wiedzę i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów badawczych w wielu dziedzinach, niezbędnych do rozpoczęcia pracy zawodowej lub naukowej. Odpowiednio ułożony plan zajęć już od pierwszych lat studiów pozwala pogodzić naukę na Uniwersytecie z pracą zawodową. 

Fizyka znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach: w informatyce, medycynie, robotyce, energetyce, przemyśle żywieniowym i farmaceutycznym, ochronie środowiska. Czyni to kierunek przyszłościowym.  Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w roli analityka systemowego, specjalisty w zakresie energetyki czy eksperta w ośrodkach badań kosmicznych i związanych z astronomią, czy astrofizyką.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata

Forma studiów: stacjonarne

Moduły

Studia magisterskie:

  • nauczycielski,
  • projektowy. 

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku fizyka znajdziesz pracę m.in. w:

  • instytucjach badawczo-naukowych,
  • laboratoriach medycznych i diagnostycznych,
  • firmach z obszaru nowych technologii, 
  • szkołach. 

Wymagania rekrutacyjne

Studia licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język obcy nowożytny oraz:

  • dla matur z lat 2010 i z lat kolejnych: matematyka część pisemna
  • dla matur 2005 – 2009: przedmiot do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka/ fizyka i astronomia, chemia

Na studia magisterskie:

Kwalifikacja dla osób po tym samym kierunku odbywa się podstawie średniej ocen z toku studiów .

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizyka, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Fizyka prowadzona jest przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wymagane dokumenty na fizykę

Zapisz się na studia