Przejdź do treści

EZRA UKSW Sp. z.o.o

Profesjonalne wsparcie dla dzieci i młodzieży, które doświadczają kryzysów psychicznych.

Spółka EZRA UKSW została utworzona przy Instytucie Psychologii UKSW. W jej ramach prowadzony jest projekt Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, który obejmuje profesjonalne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Model EZRA UKSW jest zgodny z założeniami reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz wypracowanym i empirycznie zweryfikowanym modelem zdrowia psychicznego. Jego podstawowym założeniem jest szukanie zasobów oraz budowanie wsparcia na rzecz zdrowienia rodziny oraz dzieci w ich środowisku lokalnym.

Placówki EZRA UKSW całościowo wspierają proces zdrowienia. Oferują psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, sesje dialogu otwartego, konsultacje psychiatryczne i neurologopedyczne, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne.

– Centra Środowiskowe to jedyny, przetestowany sposób kompleksowego wsparcia dla rodzin, które doświadczają kryzysów psychicznych – mówi prezes Zarządu EZRA UKSW dr Tomasz Rowiński.

Opieką środowiskową objęte są dzieci, młodzież oraz pilotażowo całe rodziny (dorośli, młodzież i dzieci) w powiecie piaseczyńskim. Poradnie psychologiczne dla dzieci są prowadzone w: Warszawie, Piasecznie, Ożarowie Mazowieckim, Białymstoku, Piotrkowie Trybunalskim, Rzeszowie, Węgrowie, Siedlcach, Siemiatyczach, Zambrowie, Wyszkowie, Sulejówku, Rypinie, Nowym Dworze Mazowieckim i Sierpcu.

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (poradnie psychologiczne, poradnie zdrowia psychicznego oraz oddział dzienny rehabilitacyjny dzieci i młodzieży ze szkołą podstawową i średnią) są prowadzone w Warszawie i Piasecznie.