Przejdź do treści

Instytut Nauk Biologicznych

Instytut Nauk Biologicznych działa na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.

Celem Instytutu Nauk Biologicznych UKSW jest prowadzenie badań naukowych.

Podejmowane w Instytucie projekty badawcze wpisują się w trendy prowadzonych na świecie badań. Prace prowadzone są według programów merytorycznych istniejących w instytucie zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia), skupiających specjalistów ds. inżynierii, mikrobiologii i genetyki.

Badania naukowe prowadzi między innymi stacja terenowa Instytutu Nauk Biologicznych PAN we Wróblach-Wargocinie. Od 1998 r., zajmuje się ochroną ptaków wysp środkowej Wisły. Początkowo jako placówka Instytutu Ekologii PAN, później Centrum Badań Ekologicznych PAN, od 2014 r. roku jest bazą badawczą naszego Uniwersytetu. Studenci UKSW zbierają tu materiały do prac licencjackich i magisterskich, studenci kierunku ochrona środowiska i studiów podyplomowych, a także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorą udział w organizowanych na terenie stacji zajęciach.

Pracownicy Instytutu współpracują z uznanymi instytutami badawczymi i naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzą też badania zamawiane przez przedsiębiorstwa i instytucje zewnętrzne.

Kontakt

Instytut Nauk Biologicznych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 409
01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 37 wew. 837
e-mail: wbns@uksw.edu.pl
strona internetowa: https://wbns.uksw.edu.pl/nauka/instytuty/instytut-nauk-biologicznych/o-instytucie/

Kierownik

prof. dr hab. Jacek Tomczyk
e-mail: j.tomczyk@uksw.edu.pl