Przejdź do treści

17 000 zgłoszeń na studia na UKSW

Po raz pierwszy w historii UKSW aż 17 000 osób zgłosiło chęć studiowania na naszej Uczelni w nowym roku akademickim. To w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o niemal jedną czwartą.

W środę, 11 lipca zakończył się podstawowy etap rejestracji na studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne: pedagogikę, pedagogikę specjalną, pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną oraz psychologię. Wciąż trwa rekrutacja na studia na kierunki niestacjonarne.

W tej chwili najwięcej kandydatów zgłosiło się na: psychologię, kierunek lekarski i prawo. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń do liczby miejsc na studia najbardziej oblegane kierunki na UKSW to: kierunek lekarski – 27 osób na jedno miejsce, psychologia – 19 osób na miejsce, komunikacja medialno-kulturowa – 10 osób na miejsce, stosunki i prawo międzynarodowe oraz dziennikarstwo ogólne – po 8 osób na miejsce, pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – 7 osób na miejsce, zarządzanie publiczne, ekonomia, pielęgniarstwo – po 6 osób na miejsce; archeologia i prawo – po 5 osób na miejsce. Zainteresowaniem kandydatów cieszy się także nowy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia: big data w analityce społecznej.

Pierwszy raz w historii UKSW

– To wielka radość, że tylu tegorocznych maturzystów zaufało nam i chce studiować na naszym Uniwersytecie. Oferujemy młodym ludziom, chcącym zdobywać solidną wiedzę i umiejętności ważne na rynku pracy, szeroką ofertę kierunków i coraz lepszą nowoczesną infrastrukturę – mówi rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. – Ci młodzi ludzie będą się kształcić pod okiem świetnych wykładowców, stając się członkami naszej wielkiej wspólnoty akademickiej.

Rektor UKSW podkreśla, że pierwszy raz w historii naszej Uczelni mamy tak dużą liczbę zgłoszeń na studia w rekrutacji podstawowej.

Ten etap rekrutacji zakończy się 20 lipca, kiedy na indywidualnych kontach kandydatów zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na studia w I turze będzie odbywać się 21, 24 i 25 lipca.

Rekrutacja trwa

Rekrutacja dodatkowa rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 11 września. Natomiast rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim trwa do 4 września (wyniki zostaną podane 7 września).

Na pozostałych kierunkach niestacjonarnych rekrutacja potrwa do 22 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegóły odnośnie zasad rekrutacji, harmonogramu i wykazu dokumentów, potrzebnych do przyjęcia na studia znajdują się w zakładce kandydaci.

Kandydaci mogą studiować na UKSW także w trybie niestacjonarnym. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne znajduje się TUTAJ.

12 lipca 2023