Przejdź do treści

Ambasador Azerbejdżanu na UKSW

Współpraca pomiędzy Republiką Azerbejdżanu a naszą Uczelnią to główny cel wizyty Nargiz Gurbanovej, Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce.

Podczas spotkania, w którym z ramienia UKSW wzięli udział: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. oraz dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Aleksandra Zając, omawiano możliwości współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i działalności naukowej.

Ambasador przedstawiła możliwości edukacyjne uczelni z Azerbejdżanu, a także dziedzictwo kulturowe kraju. Azerbejdżan ma bogatą historię sięgającą starożytności – był miejscem rozwoju cywilizacji oraz ważnym węzłem handlowym na historycznym Jedwabnym Szlaku. Obecnie słynie ze swoich bogactw naturalnych, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego, które wpływają na jego gospodarkę.

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że wizyta ta zaowocuje nowymi możliwościami współpracy z uczelniami z Azerbejdżanu. UKSW dotychczas współpracował z Western Caspian University w ramach projektu Erasmus+KA171 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania
09 kwietnia 2024