Przejdź do treści

Bliskość pełna współczucia. Prezentacja orędzia papieża Franciszka na UKSW

– Troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni. Uleczmy rany samotności i izolacji – zaapelował papież w orędziu na XXXII Światowy Dzień Chorego, zaprezentowanym na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW podczas konferencji prasowej Konferencji Episkopatu Polski.

W swoim orędziu zatytułowanym „Nie jest dobrze, by człowiek był sam. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji”, Ojciec Święty przypomniał o stworzeniu człowieka do relacji i miłości jako o „centralnej prawdzie” naszego życia, powołaniu do „komunii i braterstwa” jako „pierwszej terapii”, szczególnie ważnej w czasie choroby.

Kultura indywidualizmu kontra przymierze terapeutyczne

Papież Franciszek przywołał cierpienie i samotność chorych i umierających podczas pandemii COVID-19, a także tych, którzy z powodu wojny i jej tragicznych następstw znajdują się bez wsparcia i pomocy. Wojnę nazwał najstraszniejszą z chorób społecznych. Jednakże nawet w krajach cieszących się pokojem, czas choroby i starości jest, jak zaznaczył, przeżywany w samotności czy wręcz opuszczeniu. Taka sytuacja jest, według papieża, wynikiem kultury indywidualizmu, która wychwala „wydajność za wszelką cenę” i kultywuje mit efektywności, stając się obojętną, a nawet bezlitosną, gdy ludzie nie mają już siły, by „dotrzymać kroku”. To z kolei prowadzi do „kultury odrzucenia”, w której człowiek nie jest postrzegany jako wartość sama w sobie. Ojciec Święty w orędziu zwrócił uwagę, że proces leczenia, aby nie potęgować poczucia samotności u chorego, powinien być raczej „przymierzem terapeutycznym” między lekarzem, pacjentem i członkiem rodziny. Pierwszą formą opieki powinna być zatem bliskość pełna „współczucia i czułości”.

Opieka nad chorym powinna, według papieża, oznaczać przede wszystkim troskę o wszystkie jego relację: z Bogiem, z samym sobą, z innymi ludźmi – rodziną, przyjaciółmi, pracownikami służby zdrowia: „Troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni. Z wzajemną miłością, którą Chrystus Pan daje nam w modlitwie, a zwłaszcza w Eucharystii, uleczmy rany samotności i izolacji – zaapelował papież w swoim orędziu.

Służba drugiemu człowiekowi

W imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW, zgromadzonych gości powitał prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański, dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum. Wskazał on, że w opiece nad pacjentami konieczna jest praca zespołowa lekarzy, pielęgniarek i rodziny chorujących, ważne jest, aby pacjenci nie zostali pozostawieni sobie samym.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Bp Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, zaznaczył, że w swoim orędziu, nie po raz pierwszy Ojciec Święty uwrażliwia nas na potrzebę bliskości. Nawiązując do zaczerpniętych z Księgi Rodzaju słów „nie jest dobrze, by człowiek był sam”, zwrócił on uwagę, że dzisiejszego człowieka charakteryzuje skrajny indywidualizm, zapatrzenie w siebie, z pominięciem „wyjątkowości drugiego człowieka”.

Papież Franciszek zwraca nam uwagę, mówił bp Kamiński, że powinniśmy mieć „oczy i serca otwarte”, by nie dopuścić do „izolacji i opuszczenia” ludzi, których spotykamy na swojej drodze. Zaznaczył, że „bliskość, współczucie i czułość” należą do „stylu Pana Boga”.

– Ludzie starzy, chorzy, zagubieni, opuszczeni powinni być na pierwszym miejscu, w sercu Kościoła. Każdego dnia dobro może przezwyciężać zło – zakończył przewodniczący zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

bp Romuald Kamiński

– Dlaczego i dla kogo przyszliśmy na Uczelnię? – pytała dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Różańska-Walędziak, prof. ucz. z Wydziału Medycznego. Collegium Medicum – Najlepiej by przyszli lekarze kierowali się powołaniem. Lekarzem zostaje się po to, by okazywać choremu miłość, współczucie i pomoc. Zamiast mówić o „służbie zdrowia” wolimy mówić o służbie drugiemu człowiekowi.

Wierność powołaniu

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. ucz. z Wydziału Medycznego. Collegium Medicum w swoim wystąpieniu skupił się na kwestii wzajemnego zaufania między lekarzem a pacjentem, która wymaga wyjścia poza ciasne procedury medyczne.

– Relacje między personelem medycznym a rodzinami są zaburzone przez sztywne przepisy prawne. Rodzina cierpi często nie mniej od pacjenta, to na nią spada ciężar opieki nad chorym po jego wyjściu ze szpitala – dodał.

Barbara Mazurkiewicz, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Położnych i Pielęgniarek mówiąc o służbie i powołaniu, przywołała postaci pielęgniarki bł. Hanny Chrzanowskiej i położnej oraz Służebnicy Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, które pełniły służbę i pozostały wierne swemu powołaniu w najtrudniejszych warunkach.

Zuzanna Górska, studentka Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, podkreśliła jak ważne i potrzebne są prowadzone na kierunku lekarskim naszej Uczelni zajęcia z komunikacji lekarz-pacjent, socjologii medycyny i etyki lekarskiej. Przygotowują one bowiem, jak mówiła, przyszłych lekarzy do okazywania wsparcia i współczucia pacjentom.

Uczestnicy konferencji prasowej Konferencji Episkopatu Polski poświęconej orędziu papieża Franciszka na XXXII Światowy Dzień Chorego

Obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego, to święto ustanowione przez papieża  św. Jana Pawła II roku 13 maja 1992 r., w 75. Rocznicę objawień fatimskich.

07 lutego 2024